Vuosikokous 19.2.2021

TAD Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perjantaina 19.2.2021 Teamsin välityksellä. Kokoukseen on vapaa pääsy ja kokouslinkin saa ilmoittautumalla osoitteeseen info.tadry@gmail.com.

ASIALISTA:
1§ Kokouksen avaus klo:
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4§ Asialistan hyväksyminen.
5§ Edellisen vuosikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
6§ Esitellään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuhenkilöille .
8§ Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2021.
9§ Käydään läpi jäsentilanne.
10§ Vahvistetaan vuoden 2021 jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
11§ Valitaan yhdistyksen hallitus sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2021.
12§ Muut esille tulevat asiat:
13§ Kokouksen päättäminen klo: