Vuosikokous 7.3.2022

TAD Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään maanantaina 7.3.2022 Teamsin välityksellä. Kokoukseen on vapaa pääsy ja kokouslinkin saa ilmoittautumalla osoitteeseen info.tadry@gmail.com.

ASIALISTA:
1§ Kokouksen avaus klo:
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4§ Asialistan hyväksyminen.
5§ Edellisen vuosikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
6§ Esitellään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuhenkilöille .
8§ Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022.
9§ Käydään läpi jäsentilanne.
10§ Vahvistetaan vuoden 2022 jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
11§ Valitaan yhdistyksen hallitus sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2022.
12§ Muut esille tulevat asiat:
13§ Kokouksen päättäminen klo: